Create issue ticket

考えれる24県の原因 fam20a

 • 常染色体劣性の非症候性難聴および難聴DFNB61

  口腔疾患 (AI1A) LAMB3 [HSA: 3914 ] [KO: K06244 ] (AI1B/C) ENAM [HSA: 10117 ] (AI1E) AMELX [HSA: 265 ] (AI1F) AMBN [HSA: 258 ] (AI1G) FAM20A [HSA: 54757 ] [KO: K21957 ] (AI1H)[kegg.jp]

 • 常染色体優性難聴64

  口腔疾患 (AI1A) LAMB3 [HSA: 3914 ] [KO: K06244 ] (AI1B/C) ENAM [HSA: 10117 ] (AI1E) AMELX [HSA: 265 ] (AI1F) AMBN [HSA: 258 ] (AI1G) FAM20A [HSA: 54757 ] [KO: K21957 ] (AI1H)[kegg.jp] 口腔疾患 (AI1A) LAMB3 [HSA: 3914 ] [KO: K062 44 ] (AI1B/C) ENAM [HSA: 10117 ] (AI1E) AMELX [HSA: 265 ] (AI1F) AMBN [HSA: 258 ] (AI1G) FAM20A [HSA: 54757 ] [KO: K21957 ] (AI1H)[kegg.jp]

 • 分節性形成異常 - 緑内障症候群

  口腔疾患 (AI1A) LAMB3 [HSA: 3914 ] [KO: K06244 ] (AI1B/C) ENAM [HSA: 10117 ] (AI1E) AMELX [HSA: 265 ] (AI1F) AMBN [HSA: 258 ] (AI1G) FAM20A [HSA: 54757 ] [KO: K21957 ] (AI1H)[kegg.jp]

 • 膝窩部贅皮症候群

  口腔疾患 (AI1A) LAMB3 [HSA: 3914 ] [KO: K06244 ] (AI1B/C) ENAM [HSA: 10117 ] (AI1E) AMELX [HSA: 265 ] (AI1F) AMBN [HSA: 258 ] (AI1G) FAM20A [HSA: 54757 ] [KO: K21957 ] (AI1H)[kegg.jp]

 • 常染色体優性難聴56

  口腔疾患 (AI1A) LAMB3 [HSA: 3914 ] [KO: K06244 ] (AI1B/C) ENAM [HSA: 10117 ] (AI1E) AMELX [HSA: 265 ] (AI1F) AMBN [HSA: 258 ] (AI1G) FAM20A [HSA: 54757 ] [KO: K21957 ] (AI1H)[kegg.jp]

 • 常染色体劣性難聴42

  口腔疾患 (AI1A) LAMB3 [HSA: 3914 ] [KO: K06244 ] (AI1B/C) ENAM [HSA: 10117 ] (AI1E) AMELX [HSA: 265 ] (AI1F) AMBN [HSA: 258 ] (AI1G) FAM20A [HSA: 54757 ] [KO: K21957 ] (AI1H)[kegg.jp]

 • 常染色体劣性難聴103

  口腔疾患 (AI1A) LAMB3 [HSA: 3914 ] [KO: K06244 ] (AI1B/C) ENAM [HSA: 10117 ] (AI1E) AMELX [HSA: 265 ] (AI1F) AMBN [HSA: 258 ] (AI1G) FAM20A [HSA: 54757 ] [KO: K21957 ] (AI1H)[kegg.jp]

 • 常染色体劣性難聴88

  口腔疾患 (AI1A) LAMB3 [HSA: 3914 ] [KO: K06244 ] (AI1B/C) ENAM [HSA: 10117 ] (AI1E) AMELX [HSA: 265 ] (AI1F) AMBN [HSA: 258 ] (AI1G) FAM20A [HSA: 54757 ] [KO: K21957 ] (AI1H)[kegg.jp]

 • 常染色体劣性難聴 44

  口腔疾患 (AI1A) LAMB3 [HSA: 3914 ] [KO: K06244 ] (AI1B/C) ENAM [HSA: 10117 ] (AI1E) AMELX [HSA: 265 ] (AI1F) AMBN [HSA: 258 ] (AI1G) FAM20A [HSA: 54757 ] [KO: K21957 ] (AI1H)[kegg.jp]

 • 常染色体劣性難聴76

  口腔疾患 (AI1A) LAMB3 [HSA: 3914 ] [KO: K06244 ] (AI1B/C) ENAM [HSA: 10117 ] (AI1E) AMELX [HSA: 265 ] (AI1F) AMBN [HSA: 258 ] (AI1G) FAM20A [HSA: 54757 ] [KO: K21957 ] (AI1H)[kegg.jp]

さらなる症状